OŞKAN HES (3x8,5 MW)

OŞKAN HES (3x8,5 MW)

3 adet 8,5 MVA Jeneratör, 3 adet Yatay tip Kaplan Türbin ve ilgili yardımcı ekipmanların Mekanik Montaj, test ve devreye alma desteği

Orta Gerilim Dağıtım, Alçak Gerilim AC & DC Ana ve Yardımcı Dağıtım Sistemleri, Koruma, Kontrol ve Otomasyon Sistemi ile İnşaat İşleri dahil 154 kV Şalt Sahasının Temel ve Detay Tasarımı, Malzeme Temini, Pano İmalatı, Montajı, Test ve Devreye Alınması.

Proje Kapsamında Yapılan Diğer İşler

3x9 6.3/154 MVA transformatörleri ve 7 adet 154 kV fideri Temel ve Detay Tasarımı, Malzeme Temini, İnşaat İşleri, Montajı, Pano İmalatı, Test ve Devreye Alınması.

Revizyonlar için malzeme ve teknik eleman temini.

  • Müşteri: ENOVA A.Ş.
  • Konum: OSMANİYE
  • Tarih: 2010
© 2022 GES Genel Elektrik Sistemleri Yapım ve Mühendislik A.Ş