HAKKIMIZDA

Kuruluş ve Tarihçe

Kuruluşundan itibaren her geçen gün deneyimli kadrosunu ve iş kapasitesini genişleterek trafo merkezlerinin yanı sıra hidroelektrik santralleri, rüzgar enerji santralleri, kombine çevrim santralleri, termik santraller ile endüstri tesislerinin anahtar teslim tasarım, montaj, test ve devreye alınması işlerini sürdürmektedir. Şirketimiz mühendislik, imalat, malzeme tedariği ve yapım işlerini deneyimli kadrosu ile tamamını kendi bünyesinde yürüten bir taahhüt firmasıdır.

Referanslarımızda belirtildiği gibi çok sayıda önemli mühendislik, enerji ve endüstri tesisi projelerinde hizmet verilmiştir. Üstlenilen tüm bu projelerde uluslararası standartlarda taahhüt hizmeti sunarken çevre ve insan sağlığına karşı duyarlı politikalarımıza büyük önem verilmiştir. Şirketlerimiz bundan böyle de yapılacak işlerde kalite ve standartlarını yükselterek çalışmalarını sürdürecektir.

Anahtar teslim Enerji Santralleri, Trafo Merkezleri ve Endüstriyel Tesisleri’ne yönelik taahhüt işleri konularında faaliyet gösteren şirketimizin kalite politikası:

 • Yasa ve mevzuat şartlarına uygun çalışmak,
 • Taahhüt ettiğimiz işleri, iyi yetiştirilmiş ve deneyimli kadromuz ile üstün teknoloji ve hizmet olanaklarını kullanarak, profesyonelce, zamanında ve eksiksiz gerçekleştirmek,
 • Çalışanlarımızın yüksek motivasyon ve sorumluluk sahibi bir ekip olmalarını sağlayacak katılımcı ve paylaşımcı çalışma ortamı yaratmak, böylece aynı amaç ve hedefler doğrultusunda çalışmalarını sağlamak. Bu amaç ve hedeflere ulaşmak için iç ve dış etkiler ile ilgili tarafların beklentileri doğrultusunda sistem risk değerlendirmelerini gerçekleştirerek önleyici aksiyonları almak,
 • Üyesi olduğumuz kuruluşların ve müşterilerimizin şartlarına taviz vermeden uymak,
 • İş yaptığımız müşterilerde sağladığımız güven ve memnuniyetin, büyük bir sermaye olduğunun bilincinde olmak ve bu sermayeyi her geçen gün arttırmak,
 • Koşulsuz müşteri memnuniyeti için, kalite yönetim sistemini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmektir.
 • Yürürlükte olan iş sağlığı ve güvenliği ve çevre mevzuatının yanı sıra üyesi olunan kuruluşların öngördüğü standartlara uymak; taşeronlarımızın da mevzuata ve şirketimizin İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemi yöntem ve ilkelerine uymalarını sağlamak,
 • Kaza ve meslek hastalıkları riskini ortadan kaldırmak, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli tedbirleri almak, bu amaçla gerekli yatırım ve periyodik kontrolleri yapmak ve böylece sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Tüm çalışanlarımıza sürekli bilgilendirme ve verdiğimiz eğitimlerle kendilerinin, diğer firma çalışanlarının ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetmek,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi için, uygulamalarımızın çevresel boyutlarını belirlemek, böylece çevresel etkileri, kirliliği ve atıkları mümkün olan en az seviyeye indirmek,
 • Çevre konusundaki duyarlılığın ve bilincin, merkez ve şantiyelerdeki tüm çalışanlarımızın yanı sıra ilgili taraflarda da arttırılmasını sağlamak,
 • Doğal kaynak tüketimini azaltacak aksiyonlar alarak uygulanmasını sağlamak,
 • İş sağlığı, Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Kalite Standartlarımız

 •  ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
 •  ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 •  ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
 •  İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhüdü 
 •  A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 •  Kalite Taahhüdü
 •  Çevre Taahhüdü
 •  Kaynak Yöntem Şartname & Test Dökümantasyonu
 •  Tahribatsız Testler
 •  Sertifikalı Kaynakçı
 •  Sertifikalı Vinç Operatörleri
 •  Sertifikalı Teknisyenler

Bilgi Toplumu Hizmetleri

ŞİRKET TÜRÜ

ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS  
TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU ANKARA
TİCARET SİCİL NUMARASI  
TİCARET ÜNVANI GES Genel Elektrik Sistemleri Yapım ve Mühendislik A.Ş.
ADRES Gençlik Caddesi No:35 06570 Anıttepe/Çankaya- ANKARA
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI  
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI  
KAYITLI SERMAYE TAVANI  
ŞİRKET TESCİL TARİHİ  
VERGİ DAİRESİ ANKARA – MALTEPE V.D.
VERGİ NUMARASI 3940458889
SEKTÖR Elektrik Enerjisi İletimi, Kontrolü ve Dağıtımı
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon +90 312 231 8356
Fax +90 312 231 8357
İnternet Adresi www.geselektrik.com.tr
YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı Recep GÜDER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ersin KÜÇÜKPARMAK, Hacı Ferruh ERSOY
Yönetim Kurulu Üyesi Recep GÜDER, Ersin KÜÇÜKPARMAK, Hacı Ferruh ERSOY
DENETÇİ
Dönem  
Ticaret Ünvanı  
Bağımsız Denetim Resmi Sicili  
Adres  
© 2022 GES Genel Elektrik Sistemleri Yapım ve Mühendislik A.Ş