Test & Commissioning

Test & Commissioning

GES Elektrik test ve devreye alma referansları; enerji üretim santralleri, trafo merkezleri (AIS - GIS), petro-kimya tesisleri ve endüstriyel tesislerden oluşmaktadır. 

 • AG pano testleri
 • Röle testi (Mesafe koruma, diferansiyel, bara koruma, aşırı akım vs.)
 • Akım - Gerilim trafosu
 • Güç ve dağıtım trafosu
 • Generatör - Motor testleri
 • YG - OG kesici
 • YG - OG ayırıcı
 • AG - OG - YG parafudr
 • İzolatör
 • Güç kablosu
 • Topraklama
 • Sayaç ve ölçü aletleri 
 • Termovizyon ölçüm
© 2022 GES Genel Elektrik Sistemleri Yapım ve Mühendislik A.Ş